NYHEDER    DEBAT    KØB & SALG    DET SKER    BYG SELV    LINKS    DENNE SIDE/KONTAKT  
 
Debatforum 17. oktober
Re: Fis ned pÃ¥ 27mhz. Skipper Skræk
Køb & Salg 24. februar
PA-trin købes
Det sker 18. august
Loppemarked i Frederikssund
 
 

Flere forbud overvejes fjernet

En ny bekendtgørelse, der er på vej fra Telestyrelsen, kan fjerne stort set alle eksisterende begrænsninger i brugen af privatradio. Et udkast, som for tiden er i høring i forskellige grene af telekommunikationsbranchen m.m., indeholder for privatradios vedkommende faktisk ikke andre begrænsninger end de tekniske, samt at man ikke må forårsage "uacceptable forstyrrelser".

Foreløbig er der som nævnt kun tale om et udkast, og hvad den nye bekendtgørelses endelige ordlyd bliver, vides derfor ikke. Men som udkastet lægger op til, kan vi se frem til følgende:

- Forbudet mod brug af kaldesignaler fra andre radiotjenester forsvinder,
- Forbudet mod udsendelse af musik, oplysnings-, reklame-, og propagandastof og lignende forsvinder,
- I stedet hedder det blot, at man "ikke må skabe uacceptable forstyrrelser, herunder for modtagning af radiofoni eller fjernsyn, eller for andre elektriske anlæg. Ved uacceptable forstyrrelser forstås udsendelse af radiosignaler, der alvorligt forringer, generer eller forårsager længerevarende eller gentagne afbrydelser af anden udsending af radiosignaler, der finder sted i overensstemmelse med regler herfor, eller for andre elektriske anlæg".

Eller sagt med andre ord: Så længe radioanlægget er godkendt, og man ikke forstyrrer andre, er alt tilladt.

Desuden ændres der på teksten på godkendelsesskiltene til privatradioanlæg som følge af Danmarks tiltræden af en række internationale, såkaldte ERC-beslutninger, men allerede godkendte radioer skal ikke godkendes påny.

Overkontrollør Jane Ørum fra Telestyrelsens afdeling for bl.a. privatradio bekræfter, at de nævnte forbud er fjernet i udkastet til ny bekendtgørelse, men hun understreger, at det stadigvæk overvejes, om de skal fjernes eller ikke. Derfor kan de godt nå at dukke op igen i den endelige udformning af de nye regler.

Men hvis de fjernes, er der er både fordele og ulemper ved det. Hvis reglerne vedtages som i det foreliggende udkast, vil f.eks. packet-BBSer og -noder kunne blive reklamefinansierede, hvorved der måske vil kunne blive mulighed for at lave bedre noder og BBSer, end sysoperne reelt har mulighed for i dag. De fleste af dagens noder drives fra sysopens hjem for dennes egen regning, men med reklamekroner i hånden kan man tænke sig, at der bliver bedre mulighed for at leje sig ind på eksisterende antennemaster og andre særlig høje placeringer. Omvendt kan man også frygte, at udsendelsen af reklamer tager overhånd, hvis f.eks. nogen finder på uopfordret at udsende reklamespots på den lokale opkaldskanal.

Ophævelsen af forbudet mod udsendelse af musik vil derimod næppe have den store betydning. Reelt vil det nemlig stadigvæk være forbudt som følge af ophavsretsloven, medmindre man da ligefrem har komponeret og indspillet musikken selv.

Tusindvis af privatradiobrugere, talende såvel som packetbrugere, vil kunne glæde sig over, at deres kaldesignaler ikke længere vil være formelt ulovlige. Især for packets vedkommende er forbudet noget upraktisk at overholde fuldt og helt, bl.a. fordi det ifølge Telestyrelsen faktisk også er ulovligt at sende til stationer i andre lande, hvis disse bruger kaldesignaler, der er ulovlige i Danmark, men ikke i deres eget land. En ophævelse af kaldesignal-forbudet vil også betyde, at en licenseret radioamatør vil kunne anvende sit radioamatørkaldesignal på privatradio, hvis han har lyst - blandt hollandske radioamatører er den slags ikke så usædvanligt.

Det er for tidligt at sige noget om, hvornår den nye bekendtgørelse vil kunne træde i kraft. Høringsfristen udløber den 7. juli, hvorefter udformningen af reglerne justeres ud fra høringssvarene.

Hele udkastet til ny bekendtgørelse, der i lighed med den nugældende også omhandler meget andet end privatradio, kan læses på Telestyrelsens hjemmeside.

1. juni 1999.


Klik her for at kommentere emnet i artiklen.

SENESTE NYHEDER

6. maj
Jægerspris-klub fylder 30 år

17. januar
Hvem er derude?

27. december
Schweiz afskaffer CB-licens, men kun delvist

15. juli
Tjekkiet får 80 kanaler

26. juni
Jan Bentzen, B.T.H., er død


Flere nyheder

Søg i nyhedsarkivet

 
SENESTE I DEBATFORUM

Re: Fis ned på 27mhz
Skipper Skræk - 17/10 23:52

Re: Fis ned på 27mhz
oz1lly@stofan... - 28/9 11:24

Re: Fis ned på 27mhz
Skipper Skræk - 28/9 07:11

Re: Fis ned på 27mhz
Gert Poulsen - 22/9 10:43

Re: Fis ned på 27mhz
Kim - 24/8 21:11


Flere indlæg


8940227 besøg